Bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội

08:05 21/10/2020

Từ ngày 14 -17/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, lực lượng vũ trang tỉnh đã bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. Hồ Giang (thực hiện)