Giữ bình yên trên tuyến sông

08:16 25/09/2020

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường thủy, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Trà Vinh chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp công tác, như tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự an toàn trên tuyến sông, kiên quyết xử lý nghiêm lỗi vi phạm là nguy cơ dẫn đến tai nạn, thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chuyên đề phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy… qua đó, từ năm 2018 đến nay, trật tự an toàn giao thông trên đường thủy ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông. Dưới đây là một số hình ảnh CSGT thực hiện nhiệm vụ. HỒ GIANG (thực hiện)