Những hình ảnh bên lề Đại hội

09:04 23/10/2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công. Bên cạnh chương trình nghị sự được chuẩn bị nghiêm túc và diễn ra thành công, chúng tôi còn bắt gặp những hình ảnh bên lề đáng mến. Đây thật sự là những hoạt động cần thiết góp phần cho thành công chung của Đại hội. BÁ THI (thực hiện)