Sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu

08:26 05/02/2021

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành thực hiện nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân. PHAN TUẤN (thực hiện)