Sôi nổi các hoạt động từ chương trình tuyên dương công tác Đoàn Cụm Sông Tiền

07:50 02/04/2021

Như tin đã đưa, Tỉnh Đoàn Trà Vinh vừa đăng cai tổ chức thành công chương trình tuyên dương chi đoàn mạnh và gặp mặt Bí thư chi đoàn tiêu biểu Cụm BÁ THI (thực hiện)