Diện mạo mới ở Thư viện Trà Vinh

15:40 21/04/2023

Thư viện tỉnh Trà Vinh tọa lạc tại số 01, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, thành phố Trà Vinh. Đây là nơi thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương… Quá trình hình thành và phát triển từ năm 1992 đến nay, bên cạnh việc nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến để từng bước hiện đại hóa, Thư viện đã liên tục cải tiến từ hình thức đến cung cách phục vụ… nhằm phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn. Dưới đây là những hình ảnh, thể hiện một diện mạo mới được ghi nhận tại Thư viện Trà Vinh. BÁ THI (thực hiện)